Installasjons manual

 

Installasjon

For installasjon av Tell-IoT trengs følgende:

  • Trappebor for 26 mm hull i stolpe
  • 2x Syrefast plastbelagte buntebånd med omkrets tilsvarende dimensjon på lyktestolpe
    (høyde 6-15 mm)
  • Stige/lift eller tilsvarende for sikker montering i høyden

Følgende leveres av Tectal:

  • Tell-IoT enhet med 5m kabel

Tell-IoT installeres i 2.5m-3.0m høyde fra veibane på lyktestolpe vendt mot kjørefelt, som illustrert på bildet under. Og kan installeres inntil 3,5m fra nærmeste kjørefelt.

Baksiden av Tell-IoT har plass til 2 stk buntebånd for feste av enheten til lyktestolpen, samt kabelnippel for kabelgjennomføring inn i lyktestolpen tilsvarende Ø27mm hull.

NB! Bruk plastbelagte buntebånd!

Elektrisk kobling

Enheten har en elektrisk kabel som kan kuttes til ønsket lengde

Fargekode ledere

Brun =                  L1

Blå =                      N

Gul/grøn =          jord

Demontering:

For demontering av Tell-IoT

  • Ø26 mm gummiplugg
  • Stige/lift eller tilsvarende for sikker demontering i høyden

Da Tell-IoT enhenten er fjernet fra lyktestolpen plugges hullet med Ø27mm gummiplugg. Buntebåndet sendes til gjennvinning.

Tectal AS eier den fysiske enheten og den skal derfor sendes i retur til Tectal AS. Sjekk www.tectal.no eller www.telliot.no for siste retur adresse informasjon.

Resirkulering

Tell-IoT tilfredstiller RoHS og skal kun resirkuleres via Tectal. Funksjonelle enheter vil sirkulere fra lokasjon til lokasjon.