Tell-IoT – Enkel tilgang til detaljert innsikt

Trafikktelling gjort enkelt

Det å få oversikt over trafikken i et område behøver ikke være vanskelig. Angi hvor, når og hvor lenge, så fikser vi resten. Du abonnerer kun på data og disse er online til enhver tid.

Enkel installasjon og drift – Tell-IoT trives best i høyden på en lyktestolpe, i motsetning til alternative løsninger som krever inngripen i asfalt dekke eller opptar plass i trafikkbildet.

Produktet Tell-IoT kategoriserer kjøretøy i enkle klasser som lette kjøretøy, kjøretøy og tyngre kjøretøy. Etter hvert som kategoriseringen utvides, vil det bli tilgjengelig i portalen.

Klikk & tell

Det skal være enkelt å bruke våre tjenester. Velg din lokasjon og logg på portalen for å se dine data. Installasjon, drift og vedlikehold fikser vi. Vår teknologi gjør ingen store inngrep i området – kun en enkel sensor festet på en lyktestolpe.

Eget dashboard

Du kan få rapporter som viser både historiske og tidsaktuelle data og du vil kunne vurdere trafikkbildet ut fra mange ulike faktorer, som typer kjøretøy som utgjør trafikken, farten på trafikken og støyen den representerer. Variasjon over tid.

Unik sensorteknologi

Tell-IoT enheten er liten og funksjonell. Den inneholder en rekke forskjellige sensorer som gjør den i stand til å telle trafikk uten å benytte kamera. Ved hjelp av avansert maskinlæring gjenkjenner den ulike typer kjøretøy. 

Hvem er vi

 

Tectal ble etablert i 2016, og vår drivkraft er å skape smarte og fremtidsrettede løsninger generelt, for infrastruktur spesielt. Vi er en gjeng ambisiøse og engasjerte teknologihoder som kommer fra erfarne kompetanse- og utviklingsmiljø innen elektronikk, mekanikk, programvare og industridesign. Innovasjon er i vårt DNA. Vi holder til i Stavanger hvor vi utvikler, produserer og leverer forenklede, uventede løsninger på kompliserte, uløste utfordringer.

Tell-IoT er en tjeneste som er utviklet av Tectal AS i samarbeid med våre partnere.

Produktet er eid og driftes av Tectal AS.

 

Våre samarbeidspartnere

Ta uforpliktende kontakt
Si Hei!