Om Tectal

 

Tectal ble etablert i 2016 og drives av et ønske om å skape smarte løsninger for samferdsel. Vi er et Stavangerbasert teknologiselskap som utvikler og produserer teknologi i Norge. Selskapet har utspring fra erfarne kompetansemiljø innenfor
elektronikk utvikling, industri design, mekanikk og programvare utvikling.

Tell-iot er en tjeneste som er utviklet av Tectal AS i samarbeid med våre partnere.

Produktet er eid og driftes av Tectal AS