Tjenesteportalen

Vi tilbyr rapporter som viser både historiske og tidsaktuelle data. Du vil kunne vurdere trafikkbildet ut fra flere faktorer, som eksempelvis type kjøretøy og variasjon over tid.

Trafikkdata fra Tell-IoT kategoriseres i fire ulike kategorier – bil, buss, lett kjøretøy og lastebil. Tell-IoT jobber også med å kunne telle syklister og fotgjengere. Når den er utlært, vil dette automatisk bli tilgjengelig i dataene som du som kunde mottar. I tillegg er måling av fart og støynivå planlagt i nærmeste fremtid.

Tjenesteportalen publiserer månedlig rapporter basert på dine behov. En velger selv om en vil ha varsling på e-post. Andre type rapporter kan bestilles i portalen, enten det er årlige rapporter eller detaljerte dagsrapporter.

Rapporter

Lag rapporter skreddersydd til dine behov. Du kan velge mellom flere grafiske framstillinger. Sett opp perioden du ønsker å monitorere, og rapporten leveres i din innboks når du ønsker det.

Tell-iOt enheten

Tell-IoT enheten er liten og funksjonell.

 

Den går i ett med omgivelsene og blir sømløst integrert i gjeldende infrastruktur. Ingen store inngrep i området – kun en enkel sensor festet på en lyktestolpe. Tell-IoT tillater innhenting av trafikkdata på en enkel måte – data samles fortløpende uten å kreve tilpasninger som fresing av asfalt eller andre kostbare tiltak. 

Tell-IoT trives best på en lyktestolpe

 

Tell-IoT enheten har batteri slik at det eneste den trenger er strøm noen timer i døgnet, dette gjør montering på lyktestolper enkelt.

Tell-IoT inneholder en rekke forskjellige sensorer som gjør den i stand til å telle trafikk uten å benytte kamera. GDPR by design. Ingen mulighet for at personopplysninger kommer på avveie. 100% anonym innsamling av data.

hvordan bestille tjenesten

 

Vårt online bestillingsskjema vil guide deg gjennom bestillingsprosessen. Før du bestiller bør du vite:

Hvor det skal foretas en måling

Lengde på måleperiode.

 

Vi fikser montering og drift av målepunkt. 

 

 

 

 

framtiden

 

Telling og kategorisering av kjøretøy er bare starten på denne reisen, vår plattform har uante muligheter som kontinuerlig tilgjengeliggjøres ved programvareoppdatering. Ved å kombinere de forskjellige dataene som innhentes, utvides informasjonen om trafikanters mobilitet. 

Kundene abonnerer på den funksjonaliteten de har behov for.