Vilkår

Abbonent forplikter seg å gi vederlagsfri tilgang til lokasjon, strømforsyning og datainnsamling  for nødvendig Tell-IoT utstyr i abbonementperioden + 10 år.  Ved installasjon benyttes nærmeste, mest hensiktsmessige lokasjon fra bestillers koordinater. 

Tectal AS er eier av all data i Tell-IoT tjenesten.